రికాన్ వైర్ మెష్ కో., LTD కి స్వాగతం.
  • షట్కోణ గబియాన్ మెష్